Mario Santamaría

(Burgos, 1985)

(CAT) La pràctica artistica de Mario Santamaría estudia el fenòmen de l'observador contemporani, atenent a dos processos, les pràctiques de representació i la visió de les màquines o la mediació. Uilitzant diferents tàctiques com l'apropiació, el remake o l'embalatje, el seu treball involucra diferents camps com el conflicte, la memòria, la virtualitat o la vigilància.

(CAST) La práctica artística de Mario Santamaría estudia el fenómeno del observador contemporáneo, atendiendo a dos procesos, las prácticas de representación y la visión de las máquinas o la mediación. Utilizando diferentes tácticas como la apropiación, el remake o el ensamblaje, su trabajo involucra diferentes campos como el conflicto, la memoria, la virtualidad o la vigilancia. 

(ENG) The artistic practice of Mario Santamaría studies the phenomenon of the contemporary observer, paying attention to two processes, the representational practices and the machines vision or mediation. Using different tactics such as appropiation, remake or assembly, his work involves different fields like the conflict, the memory, the virtuality or the surveillance.