26.01.24

Lúa Coderch

Lúa Coderch: "A=A, B=B". Exhibition at Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Spain. 13.12.23 > 03.03.24

CAT

A=A, B=B és una exposició que part del La nova visió del món (1954), el qual recull unes xerrades mítiques que van tenir lloc en Sankt Gallen(Suïssa), per a realitzar una expansió temporal i portar aquelles xerrades a l'actualitat, més de setanta anys més tard; per a parlar de l'esperit del mètode científic, de les raons que fan que fem ciència, què significa la ciència en relació amb nosaltres mateixos, amb l'art, etc. 

L'exposició inclou obres d'artistes com Daniel Bejar, Jorge Carrión, Agathe Casals, Lúa Coderch, Violeta Mayoral, Mariona MoncunillTanit Plana, Nimesh Ramesh Chahare, Irene Solà, Irena Visa, Ian Waelder, John Baldessari i Antoni Tàpies.

 

CAST

A=A, B=B es una exposición que parte del La nueva visión del mundo (1954), el cual recoge unas charlas míticas que tuvieron lugar en Sankt Gallen (Suiza), para realizar una expansión temporal y llevar aquellas charlas a la actualidad, más de setenta años más tarde; para hablar del espíritu del método científico, de las razones que hacen que hagamos ciencia, qué significa la ciencia en relación con nosotros mismos, con el arte, etc. 

La exposición incluye obras de artistas como Daniel Bejar, Jorge Carrión, Agathe Casals, Lúa Coderch, Violeta Mayoral, Mariona Moncunill, Tanit Plana, Nimesh Ramesh Chahare, Irene Solà, Irena Visa, Ian Waelder, John Baldessari y Antoni Tàpies.

 

EN 

A=A, B=B is an exhibition that is based on The New Vision of the World (1954), which collects some mythical talks that took place in Sankt Gallen (Switzerland), to make a temporal expansion and bring those talks to the present day. , more than seventy years later; to talk about the spirit of the scientific method, the reasons that make us do science, what science means in relation to ourselves, with art, etc.

The exhibition includes works by artists such as Daniel Bejar, Jorge Carrión, Agathe Casals, Lúa Coderch, Violeta Mayoral, Mariona Moncunill, Tanit Plana, Nimesh Ramesh Chahare, Irene Solà, Irena Visa, Ian Waelder, John Baldessari and Antoni Tàpies.

 

Imagen de sala de la exposició A=A, B=B. Fundació Antoni Tàpies. 2023

 

 


Tags: exhibition, barcelona