06.05.22

Mònica Planes

Mònica Planes (Group show): "HIPEROBJECTES o ésser en tremolor", Can Felipa, 03.05.22 > 17.07.22

A cura de Patricia Marqués Daries 

03.05.2022 al 17.07.22 

Assistim a la transformació de la nostra espècie de simple agent biològic a força geològica, és a dir, en una espècie que desapareixerà més ràpid que els canvis que haurà suscitat en l'equilibri biològic de la Terra. Partint d'aquesta premissa, "hiperobjectes" és el nom donat pel filòsof Timothy Morton a un tipus relativament nou de fenòmens o entitats que desafien la nostra percepció del temps i de l'espai perquè, entre d'altres característiques, es distribueixen pel globus terrestre de tal manera que no poden ser aprehesos per nosaltres de forma immediata, o perquè persisteixen i produeixen efectes la duració dels quals excedeix amb escreix les escales de la vida individual, de la vida col·lectiva i, plausiblement, la duració de la espècie. Exemples d'hiperobjectes són materials radioactius i altres deixalles industrials, així com l'escalfament global i els canvis ambientals derivats que hauran de durar milers de milions d'anys. També un forat negre, un camp petroler, la biosfera, el sistema solar, tots els materials nuclears, el plutoni, l'urani, o un producte de manufactura humana de llarga durada (com el poliestirè i les bosses de plàstic) i, fins i tot, la suma de tota la maquinària del capitalisme. 

Anna Irina Russell, Marc Larré, Pedro Torres, Mario Santamaría, Paula Bruna, María Castellanos y Alberto Valverde, Mònica Planes, Julia Varela, Lucía C.Pino, Eva Fàbregas, Jean Denant i Miguel Sbastida

Disseny a càrrec d'Ada Fontecilla i Manuel Latour


Tags: exhibition