2024
2023
2022
+ 2021
+ 2020
+ 2019
+ 2018
+ 2017
+ 2016
+ 2015
+ 2014
+ 2013
+ 2012
+ 2011
+ 2010
+ 2009
+ 2008
+ 2007
+ 0

Claudia Pagès

dis- des- duress. tris-tras, giro, fallo

03.07.21 > 10.09.21

PRESS RELEASE: ENG | CAST | CAT

DOWNLOAD DOSSIER

(CAT) "Busco a banda i banda, sota la tovallola, dins l’aigua, no hi ha petxines. La sorra és granets gruixuts que encara diuen el que eren: una Coca-Cola de vidre verd, asfalt gris, runa. La sorra originària no hi és perquè a les ciutats de costa se’ls humiteja l’economia a cada onada. Dels 500 m3 que van llançar al fons marí per crear la platja durant els Jocs Olímpics de Barcelona no en queda res. Com més gentrificada és la platja, més gruixuda és la sorra, els edificis del voltant són més alts. Per transportar sorra cap al mar es necessita que arribi pels rius, pels fluvials, però l’urbanisme para la sorra, i el meu pare segueix a la muntanya, i jo paro la sorra a la ciutat. Una casa són 200 tones de sorra, i un quilòmetre d’autopista en són 30.000. La vorera, els edificis i les seves finestres són sorra, i jo i els de les tovalloles som les petxines mig enfonsades, roses, mig trencades i vulgars."

(CAST) "Busco en ambos lados, bajo la toalla, en el agua, no hay conchas. La arena es granitos gruesos que aún dicen lo que eran: una Coca-Cola de vidrio verde, asfalto gris, escombros. La arena originaria no está porque en las ciudades de costa se les humedece la economía en cada ola. De los 500 m3 que lanzaron al fondo marino para crear la playa durante los Juegos Olímpicos de Barcelona no queda nada. Cuanto más gentrificada es la playa, más gruesa es la arena, los edificios de alrededor son más altos. Para transportar arena hacia el mar se necesita que llegue por los ríos, los fluviales, pero el urbanismo para la arena, y mi padre continúa en la montaña, y yo paro la arena en la ciudad. Una casa son 200 toneladas de arena, y un kilómetro de autopista son 30.000. La acera, los edificios y sus ventanas son arena, y yo y los de las toallas somos las conchas medio hundidas, rosas, medio rotas y vulgares. "

(ENG) "I’m looking around, under the towel, inside the water, there are no shells. The sand is in thick grains that still say what it once was: a green Coca-Cola bottle, grey asphalt, debris. The original sand is not there because in coastal cities the economy is dampened with each wave. Of the 500m3 that was placed on the seabed to create the beach during the Barcelona Olympics, there is nothing left. The more gentrified the beach is, the thicker the sand is, the taller the buildings are. To transport sand to the sea it must arrive by the rivers, by the fluvials, but urbanism stops the sand, and my father is still on the mountain, and I stop the sand in the city. A house is 200 tons of sand, and a kilometer of highway is 30,000. The sidewalk, the buildings and their windows are sand, and I and those on the towels are half-sunken shells, pink, half- broken and vulgar".

 

Con la colaboración de la Fundación Ernesto Ventós / In collaboration with the Ernesto Ventós Foundation   General exhibition view. Image © Pol Masip


General exhibition view. Image © Pol Masip


Detail. "Ventiladors petxines (Fans seashells)", 2020. Image © Pol Masip


General installation view. "Ventiladors petxines (Fans seashells)", 2020. 3 fans, pierced with seashells, mist system. Image © Pol Masip


"Puertos. Tracking", (Ports. Tracking), 2021. Metal chain. Embossed hand-made paper made out of carboard pulp. Image © Pol Masip


Detail."Puertos. Tracking", (Ports. Tracking), 2021. Metal chain. Embossed hand-made paper made out of carboard pulp. Image © Pol Masip


"Puerto & Court. Gerundio", 2021. 60 LED screens, video, color, sound, 2 loud speakers. Image © Pol Masip


Detail. "Puerto & Court. Gerundio", 2021. 60 LED screens, video, color, sound, 2 loud speakers. Image © Pol Masip


"Manitas.Shipping" (Little hands. Shipping), 2021. Screen- printed carboard boxes, chains. Image © Pol Masip


Detail."Manitas.Shipping" (Little hands. Shipping), 2021. Screen- printed carboard boxes, chains. Image © Pol Masip


Exhibition view at the gallery's window. Boxes of transportation of the artworks presented at the exhibition. Image © Pol Masip


Detail of the transportation screen-printed cardboard boxes. Image © Pol Masip