2024
2023
2022
+ 2021
+ 2020
+ 2019
+ 2018
+ 2017
+ 2016
+ 2015
+ 2014
+ 2013
+ 2012
+ 2011
+ 2010
+ 2009
+ 2008
+ 2007
+ 0

Miquel García

L'assemblea 2.0. Art Nou 2016

06.09.16 > 22.09.16
Opening: 06.09.16 - 7 PM

PRESS RELEASE: ENG | CAST | CAT

[ENG] àngels barcelona presents L’assemblea 2.0 (The assembly 2.0) a participatory process about cultural production and one of the last projects Miquel Garcia, arising as a result of his interest in the democratic participatory practices so that they can act not only as a tool of reflection and debate, but also as an active process of public empowerment.

[CAST] àngels barcelona presenta L’assemblea 2.0 un proceso participativo sobre la producción cultural y uno de los últimos proyectos de Miquel García, que surge como resultado de su interés por las prácticas asamblearias, de manera que éstas puedan actuar no sólo como una herramienta hacia la reflexión y el debate, sino también cómo un proceso activo de empoderamiento público. 

[CAT] àngels barcelona presenta L'assemblea 2.0, un procés participatiu sobre la producció cultural i un dels últims projectes de Miquel Garcia, que sorgeix com a resultat del seu interès per les pràctiques assembleàries, de manera que aquestes puguin actuar no només com una eina cap a la reflexió i el debat, sinó també com un procés actiu d'empoderament públic.


Screening Times: Mon-Fri: 11:00 / 12:30 / 14:00 / 15:30 / 17:00 Detail. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.


Exhibition view. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.


Exhibition view. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.


Detail. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.


Exhibition view. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.


Exhibition view. Miquel García, "L'assemblea 2.0", 2016.