2024
2023
2022
+ 2021
+ 2020
+ 2019
+ 2018
+ 2017
+ 2016
+ 2015
+ 2014
+ 2013
+ 2012
+ 2011
+ 2010
+ 2009
+ 2008
+ 2007
+ 0

Biel Llinàs

Un racó (im)propi

05.07.23 > 09.09.23
Opening: 05.07.23

PRESS RELEASE: ENG | CAST | CAT

DOWNLOAD DOSSIER

Texts & press release by Jordi Pallarès 

[CAT] Deia un reconegut pintor que el primer pas per pintar una taula consisteix a mesurar-la. Els mesuraments són gestos quotidians per a aprehendre el fons i les figures que componen l'espai que ens afecta, ja sigui una casa, una habitació, un passadís o un ínfim racó. Des d'aquestes coordenades, Un racó (im)propi es desplega en una sèrie d'espais ocupats temporalment (habitacions de pisos compartits, mòduls de taller, l'espai expositiu de la galeria, etc.) per especular sobre la seva relació amb qüestions com l'emancipació, la pràctica artística i la vida quotidiana en una ciutat global com Barcelona. Tal vegada el primer pas per ocupar un espai sigui dibuixar-lo. En aquest procés existencial, l'arquitectura deixa de ser una construcció i comença a ser quelcom més.

[CAST] Decía un reconocido pintor que el primer paso para pintar una mesa consiste en medirla. Las mediciones son gestos cotidianos para aprehender el fondo y las figuras que componen el espacio que nos afecta, ya sea una casa, una habitación, un pasillo o un ínfimo rincón. Desde estas coordenadas, Un rincón (im)propio se despliega en una serie de espacios ocupados temporalmente (habitaciones de pisos compartidos, módulos de taller, el espacio expositivo de la galería, etc.) para especular sobre su relación con cuestiones como la emancipación, la práctica artística y la vida cotidiana en una ciudad global como Barcelona. Tal vez el primer paso para ocupar un espacio consista en dibujarlo. En este proceso existencial, la arquitectura deja de ser una fría construcción y empieza a ser algo más.

[ENG] A renowned painter used to say that the first step in painting a table is to measure it. Measurements are every day gestures that grasp the background and the figures that make up the space that affects us; be it a house, a room, a corridor or a tiny corner. From these coordinates, An [im] proper corner unfolds in a series of temporarily occupied spaces (rooms in shared flats, workshop modules, the exhibition space of the gallery, etc.) to speculate on its relationship with issues such as emancipation, artistic practice, and everyday life in a global city like Barcelona. Perhaps the first step to occupy a space is to draw it. In this existential process, architecture ceases to be a construction and begins to be something more.


Art Nou 2023