Pep Agut

àngelsTALKS: Pep Agut i Antoni Vicens sobre l'angoixa

2016

(CAT) àngelsTALKS és una sèrie de col·loquis en els quals un artista i un filòsof debaten un conjunt de temes que formen part de les seves línies d'investigació. El projecte vol ser un exercici de comprensió de l'altre, d'aproximació, sempre diferent , a un mateix tòpic que esdevé el marc des del qual començar la conversa : hospitalitat , angoixa , velocitat , memòria urbana , mirades, performativitat i desig.

La segona de les xerrades d'àngelsTalks Pep Agut i Antoni Vicens parlen sobre el concepte de l'angoixa. Amb l'obra II y a, Pep Agut vol simbolitzar l'empresonament que pot significar per a un artista la simple referència un model antic de representació , en línia amb l'angoixa de les influències que va teoritzar Harold Bloom el 1973 per referir-se a l'ambigua relació dels artistes amb els seus predecessors.

Aquesta teoria, molt influïda per Sigmund Freud, planteja quin hauria de ser el paper de l'artista contemporani en relació amb la història. Per Antoni Vicens , filòsof i psicoanalista l'angoixa és una experiència de la separació que sorgeix sense que res l'acompanyi. L'angoixa és por a la por , un camí que, en paraules de Vicens, ' ens introdueix en el desert del que no està definit. ¿ I si la més alta qualitat humana resideix en la capacitat de donar valor a l'angoixa i aguantar-la com una cosa pròpia ? '