Laura Llaneli

"Ràbia, potència, somnolència! Laura Llaneli EN RESIDÈNCIA a l'Institut Quatre Cantons

2018

(CAT) Amb els estudiants Anaís Martín, Andrea Jariot, Ana Valeria Ventosa, Arnau Gabaldón, Berta Martín, Catalina Varas, Gaël Sanoguera, Juan Martínez, Judith Martínez, Lucía Ramilo, Luciana Antelo, Maria Jiménez, María Martínez, María Pradas, Oriol Fariñas, Paula Sancho, Paula Villariez, Raúl Llamas, Valeria Pascucci i Elena Jiménez i els professors Juan Pablo Losada i Mariana Amador.

"Ràbia, potència, somnolència!" és el resultat del treball realitzat per Laura Llaneli conjuntament amb un grup d'estudiants de 3r d'ESO al llarg d'un curs i en el marc del programa "Creadors EN RESIDÈNCIA". A partir dels principals eixos del treball de l'artista i partint d'exercicis introductoris d'escolta, gravació, edicio, construcció de micròfons, lectura de poesia...s'inicia una proposta de treball que parteix de la combinació de tres elements: el text, la imatge, la música i el so.

Alhora, al llarg del procès de concepció d'aquestes peces, s'han anat definint els temes al voltant de qüestions per les quals els estudiants s'han sentit interpel.lats: desitjos, preocupacions, aspiracions...així com també la visió d'ells mateixos i de la seva pròpia generació. El resultat ha estat un conjunt de tres peces autònomes que es mostren de manera fragmentada, generant així un recorregut que genera nous diàlegs entre els elements que les composen.

(CAST) "Rabia, potencia, somnolencia! " Es el resultado del trabajo realizado por Laura Llaneli conjuntamente con un grupo de estudiantes de 3º de ESO a lo largo de un curso y en el marco del programa" Creadores EN RESIDENCIA ". A partir de los principales ejes del trabajo del artista y partiendo de ejercicios introductorios de escucha, grabación, edición, construcción de micrófonos, lectura de poesía ... inicia una propuesta de trabajo que parte de la combinación de tres elementos: el texto, la imagen, la música y el sonido.

Asimismo, a lo largo del proceso de concepción de estas piezas, se han ido definiendo los temas en torno a cuestiones por las que los estudiantes se han sentido interpelados: deseos, preocupaciones, aspiraciones ... así como también la visión de ellos mismos y de su propia generación. El resultado ha sido un conjunto de tres piezas autónomas que se muestran de manera fragmentada, generando así un recorrido que genera nuevos diálogos entre los elementos que las componen.