VIDEOS

Joan Fontcuberta + Josep Ramoneda sobre la velocitat- àngelsTALKS (2016)

La tercera de les xerrades d'àngelsTalks Joan Fontcuberta i Josep Ramoneda parlen sobre el concepte de la velocitat, el concepte de post-fotografia i de la imatge. El manifest de post-fotografia de l'artista visual Joan Fontcuberta proposa una nova estètica caracteritzada pel potenciament d'estratègies apropiacionistes d'acumulació i reciclatge destinades a posar en dubte el farratge visual dels nous usuaris-productors. Per Fontcuberta, la fotografia no és creació de debò, sinó de versemblança i, per tant, de ficció. El context en el qual proposa el concepte de postfotografia és el de l'omnipresència d'imatges i, per tant, de construccions fictícies de realitat, de representacions temporals que funcionen com a inputs constants i caducs. La rapidesa a la qual circulen aquestes imatges no regna tan sols el món virtual. Quina és la relació de les imatges amb l'anomenat món real? Quina és la relació de la postfotografia amb aquesta velocitat? ¿I quines les estratègies dels nous usuaris-productors, si són necessàries, per poder-gestionar?