VIDEOS

Lúa Coderch - La part que falta (2020)

Aquest treball és part del projecte Obre els dipòsits realitzat al M|A|C Can Palauet i al Museu de Mataró, a cura de Frederic Montornès.Obre els dipòsits és un projecte que vol activar les col·leccions històriques dels museus, fomentant el diàleg entre la creativitat artística contemporània i els fons museístics, especialment, aquells que estan als magatzems, ocults per a la majoria dels ciutadans. Es tracta doncs d’un exercici de recuperació de la memòria, però també i sobretot, de reconsideració del passat a través de la mirada d’artistes compromesos amb la contemporaneïtat.