26.01.24

Claudia Pagès

Claudia Pagès: "InPractice: Claudia Pagès". Exhibition at the SculptureCenter, Ohio, United States. 25.01.24 > 19.02.24

CAT

El treball de Claudia Pagès combina paraula, cos, música i moviment en múltiples adreces, rastrejant la continuïtat dels sistemes logístics (com l'enviament i el transport) juntament amb el llenguatge i els procediments legals en hipnòtiques instal·lacions de vídeo. Pagès es refereix als temes del seu treball com a “arquitectures de contenció”, que defensen el poder a través del flux de béns i capital. El nou treball de Pagès per a SculptureCenter és una videoescultura gravada en un aljub islàmic situat a Xàtiva (València, Espanya), la primera ciutat on es va introduir el paper a Europa a través de la Ruta de la Seda. Ple de grafitis de diferents èpoques, Pagès navega per l'aljub a través de la superposició del temps, les marques i el so.

CAST 

El trabajo de Claudia Pagès combina palabra, cuerpo, música y movimiento en múltiples direcciones, rastreando la continuidad de los sistemas logísticos (como el envío y el transporte) junto con el lenguaje y los procedimientos legales en hipnóticas instalaciones de video. Pagès se refiere a los temas de su trabajo como “arquitecturas de contención”, que defienden el poder a través del flujo de bienes y capital. El nuevo trabajo de Pagès para SculptureCenter es una videoescultura grabada en un aljibe islámico situado en Xàtiva (Valencia, España), la primera ciudad donde se introdujo el papel en Europa a través de la Ruta de la Seda. Lleno de graffitis de diferentes épocas, Pagès navega por el aljibe a través de la superposición del tiempo, las marcas y el sonido.

EN

Claudia Pagès’s work circulates word, body, music, and movement in multiple directions, tracing the continuity of logistics systems (like shipping and transport) alongside legal language and proceedings in hypnotic video installations. Pagès refers to the subjects of her work as “containment architectures,” upholding power through the flow of goods and capital. Pagès' new work for SculptureCenter is a video sculpture recorded in an Islamic water cistern (aljibe) located in Xàtiva (Valencia, Spain), the first city where paper was introduced in Europe through the Silk Road. Filled with graffiti from different periods, Pagès navigates the cistern through the overlapping of time, marks, and sound.

 

View of “Banditry,” 2023. Photo: Anna Fàbrega.

View of “Banditry,” 2023, Fundació Joan Miró


Tags: exhibition