Mireia c. Saladrigues

(Terrassa, 1978)

El poder de la convocatòria (dibujo), 2009

Pen on paper. 29,7 x 42 cm.